ZBLOKOWANE I ODDZIELNE

System ten był racjonalny dla urządzeń ogrzewanych pa­liwem stałym, w których rozpalenie ognia w pale­nisku wystarczało, aby ogrzać wszystkie zgrupowa­ne urządzenia. Obecnie jednak, wobec powszechnej elektryfikacji i dostawy gazu sieciowego lub butlo- wego można zarzucić tę przestrzałą metodę.W najnowszych opracowaniach urządzenia grzejne, oparte na użyciu gazu lub elektryczności coraz czę­ściej dzielone są na niezależne elementy. Jest to w pewnym stopniu powro­tem do zasad stosowanych w początkach rozwoju tych urządzeń i dotyczy szczególnie piekarników i rusztów do opiekania, które w zblo­kowanych trzonach kuchennych sa umieszczane poniżej płyty, a więc zbyt nisko. Zła widoczność wnętrza piekarnika powoduje konieczność wycią­gania piekących się potraw dla ich skontrolowa­nia, co zmusza do pochylania się, przykucania i przyklękania.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂