ZASADY DZIAŁANIA

Prawidłowe działanie szafek wentylowanych za pewnić mogą dwa czynniki:stały przepływ świeżego, możliwie chłodnego powietrza;izolacja od źródeł ciepła z zewnątrz (słońce) i od wewnątrz (grzejnik, piec kuchenny itp.). Szafka wentylowana nie powinna być sytuowana przy ścianie wystawionej na działanie słońca, ani też naprzeciw grzejnika, piekarnika lub pieca. Mo­że ona natomiast być ustawiona w tym samym rzę­dzie co urządzenia grzejne, ale dostatecznie od­sunięta i odgrodzona jakimś innym sprzętem. Jeśli grzejnik c.o. znajduje się w pobliżu szafki — na- leży ją odizolować od grzejnika warstwą izolacji termicznej umieszczoną wewnątrz szafki. Izolację tę mogą stanowić: miękka płyta pilśniowa, kilka warstw tektury, lub nawet rodzaj materaca z gazet o    grubości 3—4 cm, osłoniętego od strony we­wnętrznej dodatkową warstwą jasnego kartonu.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂