WYPOSAŻENIE OŚRODKA

Podstawowe wyposażenie ośrodka gotowania po­winno obejmować:płytę kuchenną;piekarnik, ewentualnie ruszt do opiekania;blat odporny na wysokie temperatury, umiesz­czony obok płyty na tym samym poziomie, słu­żący do odstawiania gorących naczyń;przewód wentylacyjny umieszczony nad płytą kuchenną, zaopatrzony, jeśli jest to możliwe, w wentylator mechaniczny i tzw. okap odprowa­dzający do przewodu wentylacyjnego parę i za­pachy;schowki dolnej obudowy na naczynia i przed­mioty pomocnicze;schowki górnej obudowy (niekoniecznie);komplet naczyń i przyborów potrzebnych przy gotowaniu i pieczeniu. Wielkość ośrodka jest niezależna od wielkości ro­dziny, gdyż komplet zasadniczych elementów insta­lacyjnych, stanowiących podstawowe wyposażenie tego ośrodka, może obsłużyć zarówno 3 jak i 6 osób. Toteż, wyłączając oczywiście skrajne przypadki (gospodarstwa kawalerskie lub kilkunastoosobo­we), na ogół w miarę zwiększania się rodziny rośnie tylko pojemność naczyń.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂