WSZELKIE AUTOMATY

Z tego też powodu wszelkie automaty i maszynki kuchenne powinny być przechowywane w bezpo­średniej bliskości miejsca ich działania. Daje to możliwość wyjęcia ich i przeniesienia po najkrót­szej drodze na miejsce ustawienia. Jeszcze lepiej, jeżeli można je wydobyć z miejsca przechowywa­nia w stanie gotowym do użycia, przymocowane od razu do wysuwanego blatu.Jak już było powiedziane, płaszczyzna pracy w tym ośrodku powinna mieć przewidziane i przy­gotowywane odpowiednie miejsca na zamocowy- wanie wszelkich maszynek i automatów.Znacznym ułatwieniem w racjonalnym zagospoda­rowaniu szafek są: wkręcane haki lub wieszaki umocowane w tyl­nej ściance szafek górnej obudowy.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂