WBUDOWANIE W SZAFKĘ

W tę cześć szafki można też wbudować niewielką chłodziarkę, co pozwoli na przechowywanie w cią- qu całego roku produktów wrażliwych na ciepło. Niestety w układzie takim rozmiary szafki chłod­nicze! mogą być niewielkie, można go więc stoso­wać przy niezbyt licznej rodzinie .Strefa najwyższa szafek wentylowanych, znajdują­ca sie w poziomie drugiej kondygnacji szafek gór­nej obudowy, dostępna jest tylko przy użyciu stoł­ka lub schodków drabinkowych, toteż przechowy­wać tam można zapasy produktów nie psujących sie łatwo — przetwory, produkty rzadko używane oraz ewentualnie zapasowe naczynia. Jeżeli w szaf­ce wmontowana jest na średniej kondygnacji automatyczna chłodziarka, należy oqraniczyć pro­dukty trzymane w strefie najwyższej do suchych i niewrażliwych na ciepło, obecność chłodziarki może bowiem powodować pewne ocieplanie się najwyżej położonej części wentylowanej.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂