W KRAJACH SKANDYNAWSKICH

W krajach skandynawskich produkowane są okapy z niepalnych tworzyw sztucznych, proste, lekkie, łatwe do zdejmowania i mycia. Utrzymane w jas­nych kolorach, podświetlone lampą, dają one ła­godne, rozproszone światło na pomieszczenie ku­chenne, a skupione oświetlenie na płytę kuchenną .Opisane urządzenia najsprawniej usuwają zapachy kuchenne, ale warunkiem ich zastosowania jest do­brze działający i dogodnie umieszczony przewód wentylacyjny.Jeżeli jednak przewód ten nie może być wykorzy­stany do tego celu, wówczas można zastosować urządzenie specjalne dla takich przypadków prze­widziane, które nie odprowadza zużytego powie­trza do kanału wywiewnego, lecz kieruje je do fil­tru, a następnie, po oczyszczeniu, wypuszcza z po­wrotem do pomieszczenia kuchennego. Urządzenia wentylacyjne warto jest skompletować i jak najstaranniej zainstalować w kuchni, gdyż powstawanie swądów i pary jest główną wadą tego pomieszczenia.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂