UKŁAD POMIESZCZENIA

Jeżeli długość pomieszczenia jest dostateczna, aby przy ścianie ustawić całkowite wyposażenie robo­cze kuchni, wówczas stosować można tzw. układ jednoszeregowy. Jeżeli zaś długość żadnej ze ścian kuchni nie wy­starcza, aby całe robocze wyposażenie kuchni dało się przy niej pomieścić, wówczas elementy wypo­sażenia rozstawia się wzdłuż dwóch lub więcej ścian i zależnie od tego, przy których ścianach elementy te są rozmieszczone, można wyróżnić na­stępujące charakterystyczne układy. W układzie tym całe wyposażenie robocze kuchni ustawione jest w jednym szeregu wzdłuż ściany. W pomieszczeniu zatem jedna ściana musi być do­statecznie długa, nieprzerwana otworami, aby po­mieścić na niej wyposażenie wszystkich ośrodków potrzebnych przewodów instalacyjnych. Minimalna długość ściany musi wynosić w tym przypadku 3,20 m, pożądana długość 3,70 m.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂