UKŁAD DWUSZEREGOWY

W układzie tym część elementów wyposażenia znajduje się przy jednej ze ścian, pozostałe zaś przy ścianie przeciwległej.Układ ten nadaje się do pomieszczeń o formie wy­dłużonego prostokąta, przy czym minimalna sze­rokość wolnej przestrzeni między dwoma szerega­mi wyposażenia powinna wynosić:przy długości pomieszczenia ok. 3 m min. 1,10 m,przy długości pomieszczenia ok. 4 m min. 1,50 m. Rozdział elementów wyposażenia na dwa równo­ległe szeregi powinien być taki, aby nie powodował konieczności wędrówek od ściany do ściany w cza­sie wykonywania zasadniczego toku zajęć.Z zasadniczego ciągu ośrodków można, jak to wy­nika z organizacji prac, wydzielić i przenieść w in­ne miejsce tylko dwa:ośrodek przechowywania żywności (szafki spi­żarniane, chłodnicze itp.), z którego rozpoczynając pracę przenosi się produkty na przeciwległą stronę do ośrodka przygotowywania, aby tam rozpocząć nieprzerwany już tok czynności, ośrodek zmywania (jeśli jest niezależną jedno­stką), ponieważ, jak to już było podkreślane, praca w tym ośrodku zaczyna się po spożyciu posiłku, który stanowi przerwę w zajęciach.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂