TOWARZYSKI CZAR IZABELI

  1. Towarzyski czar Izabeli spra­wiał, że często nawet niewprawni w pięknej sztuce konwer­sacji bywalcy jej salonu poczynali gustować w tej sztuce; ale wielu innych odstręczała tak obca sarmackim upodoba­niom i wymagająca wysiłku zabawa. Toteż fama o inności domu Czartoryskich nie zawsze bywała przychylna. Izabela tego nie dostrzegała, a jeśli dostrzegała, to z po­gardą. Nie mogłaby żyć bez atmosfery, którą oddychała w ojcowskim domu, i zrezygnować na rzecz kontuszowej po­pularności z umiłowanej rozrywki. Zresztą uważała swój 8 salon za najwłaściwsze miejsce, gdzie powinni się spotykać pod jej czujnym okiem znaczniejsi cudzoziemcy i pol­scy panowie, gdzie ona sama mogła nie tylko błyszczec kunsztem konwersacji, ale i snuć polityczną intrygę.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂