SZUFLADY

Szuflady mogą być dostępne bezpośrednio i wtedy ich ścianki przednie stanowią lico szafki . Mogą też być ukryte za drzwiczkami i wtedy ich ścianki przednie mogą nie zasłaniać całkowicie wnętrza, a nawet cała szuflada może być wykona­na systemem ażurowym, np. jako koszyk druciany . Szuflady mogą być w planie prostokątne, wysuwane wprost, albo też ścięte łukowo i wycią­gane ćwierćobrotem .Szuflady przesuwają się w prowadnicach, które po­winny być dostosowane do przewidywanego cięża­ru zawartości szuflady. Przy szufladach bardzo głę­bokich i obciążonych powinny być zastosowane od­powiednie łożyska kulkowe lub rolkowe.Szuflady powinny być zabezpieczone od całkowi­tego wyciągnięcia i wysypania zawartości . Należy uzupełnić je przegródkami lub wkładkami zależnie od tego co ma się w nich mieścić . Szuflada umieszczona pod blatem, między dwiema szafkami dolnej obudowy i niczym nie podbudowa­na, jest uzupełnieniem wnęki do pracy w pozycji siedzącej.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂