ŚMIAŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

Czasem lękał się śmiałości jej postępowania, ale nigdy nie oponował, w gruncie rzeczy zachwycony. Po przyjez- dzie do Polski księżna nieraz z ironią mówiła o małżonkach polskich magnatów i nie kryła się z lekceważeniem. Więk­szość z nich tak niewiele wiedziała o najświeższej modzie, o literaturze, o teatrze, o polityce! Nawet nie umiały pro­wadzić wytwornej konwersacji, ograniczając się do poga- duszek z osobami własnej płci lub ze spowiednikiem. Iza­bela przesadzała w swoich drwinach; książę Kazimierz za- jąkując się wspominał o niektórych wielkich paniach w Rze­czypospolitej: ot, na przykład młoda Adamowa Sieniawska.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂