ŚCIERKI I RĘCZNIKI

Wszelkie używane w kuchni ściereczki i ręczniki do rąk powinny być przechowywane w miejscu przewiewnym i łatwo dostępnym, ale jak najmniej widocznym. Istnieją tu dwie możliwości rozwiązań: stojaczki z drewna lub metalu, dające się ukryć w przerwie szafek dolnej obudowy, lub innym za­kątku kuchni i ustawiać w razie potrzeby przy miej­scu pracy, specjalne wyposażenie w szafce obudowy zmy­waka, a więc poprzeczki umocowane na wewnętrz­nej stronie drzwiczek, wysuwane na zewnątrz wstawki .Potrawy nie wymagające gotowania mogą być wy­dawane na stół wprost z ośrodka przygotowywa­nia. Do odstawiania z płyty kuchennej lub piekar­nika gorących naczyń z potrawami przewidziany jest w ośrodku gotowania niewielki końcowy odci­nek płaszczyzny pracy.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂