RODZAJ ZMYWAKA

Zmywak powinien, o ile możności, być dwukomo­rowy i uzupełniony jedno- lub dwustronnie płyta­mi ociekowymi oraz stojakami do suszenia na­czyń i mytych produktów (szczegółowe omówienie zmywaków znajduje się w rozdziale „Ośrodek czy­stości”). Płyty ociekowe powinny w zasadzie stanowić kon­strukcyjną całość ze zmywakiem. W braku takiego rozwiązania można używać ruchomych płyt ocie- kowych. Mają one formę tacki trzystronnie oto­czonej burtą, mającej nieznaczne nachylenie w stro­nę niezabezpieczonego burtą brzegu; dno tacki po­winno być podłużnie rowkowane, aby odsączająca się woda bez przeszkód mogła spływać do zmywa­ka. Tackę ustawia się na płaszczyźnie pracy przy zmywaku tak, że brzeg jej, z którego spływa woda, jest lekko nadwieszony nad komorą zmywaka.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂