PRZYDATNA METODA

Metoda ta jest szczególnie przydatna do przemysło­wej produkcji wyposażenia kuchennego, gdyż w skład jego, oprócz mebli, wchodzą i takie elemen­ty, jak piece kuchenne, zmywaki, szafki chłodni­cze, kapy wentylacyjne i inne urządzenia tego ro­dzaju, które muszą być tak skoordynowane z mebla­mi, aby dawały się z nimi dowolnie zestawiać, two­rząc porządny i wyrównany ciąg. Doprowadzenie do takiego skoordynowania było trudne i wymagało długiego czasu, tak ze względu na wielką rozmai­tość elementów wyposażenia i sposób ich produk­cji, jak i na różnorodność potrzeb i wymagań. Sto­pniowo postępujące uporządkowanie przeszło kolej­ne fazy: ustalenie zasadniczych typów poszczegól­nych sprzętów, wyznaczenie dla nich pewnych wspólnie obowiązujących wymiarów, a wreszcie opracowanie szczegółów konstrukcji i wykończenia.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂