PRZEPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA

Stały przepływ świeżego powietrza zapewnić moż­na jedynie przez umieszczenie szafki przy zewnętrz­nej ścianie budynku i przebicie tam odpowiednich otworów. Dla prawidłowej wentylacji szafki w ścianie ze­wnętrznej muszą być dwa otwory o przekroju okrągłym lub kwadratowym, i powierzchni co naj­mniej 100 cm2 każdy.Otwory te powinny znajdować się: dolny 10 cm nad dnem szafki, górny 10 cm poniżej sufitu szaf­ki — w przeciwległych narożnikach .Od zewnątrz muszą one być zabezpieczone od owa­dów bardzo gęstą siatką metalową lub drobno, lecz gęsto perforowaną blachą, od wewnątrz zaś posia­dać jakiś system regulacji dopływu powietrza (drzwiczki, klapy, zasuwaki itp.) potrzebny w okre­sie wielkich mrozów lub dużej wilgoci.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂