POWTARZAJĄCE SIĘ IMIONA

Izabela, Adam, Stanisław. Te imiona będą się tu powta­rzać, zwłaszcza Izabela, gdyż córki Familii często tak na­zywano, by uczcić księżnę Kazimierzową i jej wytrwałą troskę o wywyższenie domu Czartoryskich. Córka podskarbiego koronnego i poety, Jana Andrzeja Morsztyna, oraz damy dworu Ludwiki Marii, Katarzyny Gordon, odziedziczyła po ojcu nie zaspokojone nigdy ambi­cje i gust do polityki. Podskarbi od najwcześniejszej mło­dości zapatrzony był w Wersal; dostojnik Rzeczypospolitej, a potem sekretarz Ludwika XIV, usiłował jej politykę pod­porządkować zamiarom Francji. Klęska stronnictwa fran­cuskiego w Polsce naraziła go na zarzuty o zdradę stanu; kończył swe życie na wygnaniu, w Chśteauvillain. 

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂