POTĘŻNY I BOGATY MAGNAT

Za Pawłem Sanguszką stała siła: potęż­ny i bogaty magnat miał za sobą całą ukraińską i wołyńską szlachtę. Król mianował komisarzy, którzy mieli sprawę rozsą­dzić: wojewodę lubelskiego, Jana Tarłę, i Stanisława Ponia­towskiego. Chciał też zająć należącą do ordynacji twierdzę dubieńską aż do chwili zapadnięcia wyroku. Ale Sanguszko ubiegł królewskie wojska, obwarował się w Dubnie i oświad­czył, że będzie się bronić do upadłego. Młody Czartoryski walczył z nim broszurkami, w których wykazywał korzy­ści, jakie osiągnie Rzeczpospolita przyznając maltańczykom „państwo ostrogskie”. Liczył, że August II będzie zdoby­wał Dubno. Jednak pod naciskiem przyjaznych Sanguszce magnatów król poniechał oblegania twierdzy, komisarze zaś „z miłości do spokoju publicznego” przyznali księciu Pa­włowi administrację dóbr ostrogskich aż do przyszłego sej­mu, który miał sprawę ostatecznie rozstrzygnąć. 

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂