POMIESZCZENIE KUCHENNE

W zmy­wakach wykonanych z tworzyw ciężkich płyty te z konieczności muszą być niewielkie (30—40 cm długości), natomiast w zmywakach lekkich, a zwła­szcza wykonanych ze stali nierdzewnej, płyty mogą być długie (do 240 cm), pokrywające całą płaszczy- znę pracy po jednym lub po obu bokach zmywaka i stanowiące doskonałe jej wykończenie. W przypadkach gdy pomieszczenie kuchenne nie pozwala na dostateczną długość obu płaszczyzn pracy przy zmywaku, należy pamiętać, że ważniej­sza jest płaszczyzna ociekowa, na której odsącza się umyte naczynia. Płaszczyzna, na której składa się zabrudzone naczynia może być zawsze uzupeł­niona stolikiem na kółkach, który podwozi się do stołu, aby na nim ustawić sprzątniętą zastawę i któ­ry następnie umieszcza się przy zmywaku.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂