PODZIAŁ NA JEDNOSTKI

Dzięki ujednolico­nym wymiarom wszystkich jednostek można je ze­stawiać w różne kombinacje w sposób ściśle dopa­sowany i tworzący z tych pojedynczych segmentów całość . Nabywca może więc albo od razu kupić potrzebną mu ilość jednostek i urządzić kuch­nię, albo też kupować je kolejno, w dowolnym do­borze i dowolnych odstępach czasu, ustawiając za­planowany zestaw w miarę przybywania poszcze­gólnych segmentów. Dzięki podziałowi na jednostki o ujednoliconych wymiarach, segmenty można także przestawiać mię­dzy sobą, wymieniać i uzupełniać, mając zawsze pewność ich dopasowania. Przy tak uporządkowa­nej sytuacji na rynku, gdzie najpowszechniej sto­sowane typy są najliczniej produkowane, produ­cenci mogą się również zorientować, jakie typy czy rozmiary sprzętów pominięto, pomimo istniejących potrzeb.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂