PODDANIE PRÓBIE

Poddając próbie życia te nowo ustalone teorie obmyślano i produkowano w międzyczasie coraz nowsze modele zracjonalizo­wanych i zmechanizowanych sprzętów i przyrzą­dów kuchennych. Równocześnie z postępem tech­nicznym wprowadzono też do gospodarstwa domo­wego nowe zasady higieny.Połączenie tych dwóch czynników — technicznego i zdrowotnego — stworzyło nowe pojęcie kuchni, tak zwaną kuchnię-laboratorium ( ), która w latach trzydziestych stała się hasłem dnia i którą przez lat dwadzieścia realizowano opracowując wie­le odmian mniej lub więcej udanych. Kuchnia-labo- ratorium o małej powierzchni, sztywnym funkcjo- nalizmie i szpitalnym nastroju nie stała się jednak spełnieniem marzeń zamiłowanych pań domu, do­konała natomiast wielkiej zmiany w poglądach na gospodarstwo domowe.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂