PLANOWANIE KUCHNI

Duże trudności nasuwa wykończenie na­rożników oraz złączy między osobnymi odcinkami płaszczyzn pracy stykającymi się z elementami in­stalacyjnymi. Szczególną trudność sprawia pokry­cie styku płaszczyzny pracy ze zmywakiem i jedy­nie dobrymi rozwiązaniami są: zmywak stanowiący całość z płytkami ociekowymi lub cienkościenny zmywak wprawiony wprost w otwór w blacie, za­słaniający złącze wywinięciem obramowania. opracowaniach teoretycznych wykrystalizowa­no pewne „klasyczne” typy kuchni, które ułatwia­ją usystematyzowanie wszelkich występujących ro­dzajów kuchni w praktyce.Zasadnicze cechy charakterystyczne poszczegól­nych rodzajów kuchni uwydatniają się przy rozpa­trywaniu ich w następujących aspektach:Zakres programu użytkowego danej kuchni.Wielkość pomieszczenia kuchennego. Powiązanie kuchni z innymi pomieszczeniami.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂