OŚRODEK ZMYWANIA

Ośrodek zmywania  przeznaczony jest do mycia, płukania, odsączania i suszenia wszelkich naczyń kuchennych i stołowych. Czynności wyko­nywane w tym ośrodku są końcową fazą prac ku­chennych, następującą po spożyciu posiłku.Tok prac w kuchni przedstawia się więc następu­jąco: przygotowanie potraw — gotowanie — przerwa na posiłek — zmywanie — sprzątanie.Toteż ośrodek zmywania może, ale nie miisi być w linii ciągłej z poprzednimi dwoma ośrodkami gdyż przerwa w toku prac pozwala na przerwę ukła­du przestrzennego.Tam, gdzie pomieszczenia kuchenne są obszerne i bogato wyposażone, ośrodek zmywania projekto­wany bywa nawet jako segment niezależny i wydzielony, często zblokowany i półwyspowo wysu­nięty ku środkowi pomieszczenia lub nawet wolno­stojący.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂