ORGANIZACJA W KUCHNI

Wiele przy­czyn wpłynęło na tak szybkie dokonanie się tych zmian; jako najważniejsze z nich wymienić należy:ogólną tendencję do naukowego organizowania wszelkich prac zarówno umysłowych, jak i fizycz­nych,podniesienie się intelektualnego poziomu kobiet,pracę zawodową kobiet i związany z tym brak czasu na zajęcia domowe,brak służby domowej,udział mężczyzn w codziennych pracach domo­wych.Udoskonalenie organizacji pracy w kuchni ma na celu zapewnienie dobrych wyników przy oszczęd­ności czasu, wysiłku fizycznego i psychicznego go­spodyni oraz racjonalne wykorzystanie kosztownej przestrzeni kuchennej. Oszczędności te stanowią poważną pozycję w gospodarce krajów cywilizo­wanych, gdzie gospodynie domowe to najliczniej­sza grupa pracujących.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂