ORGANIZACJA PRZESTRZENI I FUNKCJI W KUCHNI

Podstawą organizacji czynności gospodarskich jest wyodrębnienie w kuchni stref obejmujących: przestrzeń zajętą przez elementy wyposażenia, przestrzeń potrzebną do ich użytkowania, przestrzeń dla ruchu komunikacyjnego, przestrzeń wolną.Najważniejsze jest wydzielenie strefy funkcjonal­nej z ogólnego ruchu komunikacyjnego. Wszelkie kolizje osób przechodzących przez pomieszczenie kuchenne z osobami tam pracującymi mogą być przyczyną przeszkód w toku pracy, a nawet nie­bezpiecznych wypadków (skaleczeń, oparzeń itp.). Podstawowe warunki racjonalnego układu komu­nikacji, jak rozmieszczenie drzwi, kierunek wykła­dania ich skrzydeł itp. czynniki są ustalone już ^ projekcie budynku i możliwości ich zmiany są ograniczone. Natomiast rozmieszczenie sprzętów zależy od mieszkańców i decyduje w znacznym stopniu w wartości funkcjonalnej i podziale prze­strzennym.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂