ODPADKI KUCHENNE

Im racjonalniej i lepiej urządzona jest kuchnia, tym bardziej razi w niej widok odpadków i tradycyj- I nego kubła, służącego do ich magazynowania. Większość tych odpadków powstaje w ośrodku przygotowywania — tu więc należy przewidzieć odpowiednie urządzenia. Pojemnik na odpadki nie powinien być używany do popiołu i niedopałków z pieca, do których po­winno być specjalne, szczelnie zamykane naczy­nie, niewrażliwe na temperaturę (najlepiej metalo­we). Pojemność zbiorników zależy od częstotliwości ich opróżniania (co najmniej raz na dobę) oraz od ilości odpadków w danym gospodarstwie (około 4—5 litrów ńa osobę dziennie).

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂