ODCINKI PŁASZCZYZN

Płaszczyzny pracy uzupełniające zmywak powinny być wykonane z wodoodpornego tworzywa, szczel­nie przylegającego w miejscach styku tak, aby wo­da nie mogła się przedostawać w szpary. Odcinki płaszczyzn pracy znajdujące się po obu stronach zmywaka powinny mieć lekkie nachylenie w stronę komór dla lepszego odpływu wody, przy czym pły­ta ociekowa powinna mieć prócz tego podłużne rowki, umożliwiające odsączenie się i spływanie wody z umytych naczyń.Uszczelnienie styku zmywaka z płytami ociekowy- mi jest rzeczą bardzo trudną i wymagającą staran­nego i fachowego wykonania. Toteż nowe modele zmywaków wykonywane są w ten sposób, że górny ich brzeg przechodzi jedno- lub dwustronnie w płyty ociekowe, które stanowią konstrukcyjną całość ze zmywakiem i mają odpowiedni spadek i rowkowanie.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂