NAJLEPSZY SYSTEM OŚWIETLENIA

Jest to niewątpliwie naj­lepszy system oświetlenia dziennego:   bliskość okna, przy którym można pracować, zapewnia moż­ność spoglądania w przestrzeń, dobrego napowie­trzania w okresie kiedy otwiera się okna i unik­nięcia uczucia zacieśnienia, które odczuwa się przy pracy przed ścianą pełną. Wadą tego układu są trudności w umieszczeniu szafek górnej obudowy i zainstalowaniu światła sztucznego, oświetlającego blaty.Można jednak uniknąć tych niewygód stosując dwa pasma okien umieszczonych jedno nad drugim, tak że dolne pasmo znajduje się między płaszczyzną pracy a spodem szafek górnych, wyższe zaś mię­dzy wierzchem tych szafek a sufitem.Światło padające z boku uzyskuje się umieszczając ciąg płaszczyzn pracy na jednej ze ścian prostopadłych do ściany okiennej.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂