NAJLEPSZY SPOSÓB

Najlepszym sposobem jest rozwiązanie szafki jako elementu wysokiego, a więc sięgającego od podło­gi do sufitu pomieszczenia . Rozwiąza­nie takie, oprócz zalet wentylacyjnych (duży roz­staw otworów i dobra grawitacja powietrza), jest najbardziej ekonomiczne i wygodne dla użytkow­nika.Pozwala ono przy szerokości szafki 50 do 60 cm zgromadzić wszystkie zapasy na wąskim odcinku tuż przy ośrodku przygotowywania oraz stwarza. Takie rozmieszczenie otworów wentylacyjnych zapewnia stałą wymianę powietrza, które wpływa przez otwór dolny, ogrzewając się dąży ku górze i wypływa na zewnątrz przez górny otwór. Tego rodzaju wentylacja grawitacyjna działać będzie tym lepiej, im większa będzie pionowa odległość między otworami, a więc im wyższa będzie szafka.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂