MINIMALNE POWIERZCHNIA

Minimalna powierzchnia takiej kuchni musi wyno­sić 130 X 130 cm. W korzystnych przypadkach kuchnia komórkowa może mieć okho. Kuchnie we wnęce i komórkowe stosowane są przeważnie w mieszkaniach o bardzo małej powierzchni, prze­widzianych dla 1—3 osób. Zdarza się jednak, iż kuchnię tego rodzaju wykonuje się np. przy po­dziale dużego mieszkania na dwa mniejsze, prze­róbce budynków niemieszkalnych na mieszkalne itp. Pomimo bardzo szczupłych rozmiarów kuchnia ko­mórkowa może mieć pełne wyposażenie, pozwala­jące na przyrządzanie wszelkich posiłków, pod wa­runkiem starannie przemyślanego układu wszystkich potrzebnych ośrodków oraz racjonalnej i zdyscypli­nowanej organizacji pracy.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂