DODATKOWA MOŻLIWOŚĆ

Ukryty w ten sposób pojemnik wysuwać można na zewnątrz bez potrzeby dotykania go, przez uchylenie drzwi­czek, do których jest on przymocowany . Dodatkowo jeszcze umożliwić można zgarnia­nie odpadków do pojemnika, bez potrzeby wysu­wania go, za pomocą jednego z następujących urzą­dzeń:otworu z klapą lub pokrywką umieszczonego w płaszczyźnie pracy bezpośrednio nad pojemni­kiem płytkiej szuflady z pochyłym nienasiąkliwym dnem i bez tylnej ścianki, umieszczonej pod płasz­czyzną pracy bezpośrednio nad pojemnikiem. Od­padki zgarnia się do wysuniętej szuflady, wsunięcie jej powoduje wysypanie się odpadków wprost do pojemnika .Zamykanie pojemnika w obudowie wolnostojącej, mającej kształt skrzynki, naczynia, lub po prostu stojaka, jest mniej wygodne. Obudowa pojemnika powinna być lekka i łatwo przesuwana, mieć urzą­dzenie (pedał lub dźwignię) ułatwiające otwieranie i zamykanie klapy czy pokrywy bez użycia rąk oraz obejmować szczelnie wlot pojemnika, aby odpadki nie mogły wpadać między pojemnik a obudowę .

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂