CZĘSTO SPOTYKANE ROZWIĄZANIE

Rozwiązanie to jest spotykane bardzo często w bu­downictwie wielokondygnacyjnym, gdzie w kuch­ni jest stosunkowo krótki odcinek ściany okiennej i gdzie wszelkie przyłącza instalacyjne mają moż­liwie najkrótszy przebieg i znajdują się w ścianach poprzecznych.Prace kuchenne wykonuje się zasadniczo obiema rękami, przy czym przewaga prawej ręki jest sto­sunkowo nieznaczna. Pewna niedogodność zacie­niania pola pracy jest więc w tym przypadku nie­unikniona, niezależnie od tego czy światło padać będzie od lewej, czy od prawej strony. Jeśli więc zachodzi konieczność rozwinięcia układu wyposa­żenia tak, iż światło dzienne padać będzie od stro­ny prawej, należy traktować tę możliwość jako do­puszczalną, chociaż mniej korzystaną od oświetlenia lewostronnego. Światło padające od tyłu jest nieko­rzystnym sposobem oświetlenia przy pracy, toteż należy unikać umieszczenia elementów wyposaże­nia, przy których się pracuje, wzdłuż ściany równo­ległej do ściany okiennej.

 

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂