CIEPŁA I ZIMNA WODA

Odległość zmywaka od pionu kanalizacyjnego po­winna być możliwie mała — nie więcej niż 2,0 m. Zaopatrzenie zmywaka w zimną i ciepłą wodę jest warunkiem dobrego funkcjonowania tego urządze­nia. O ile doprowadzenie wody zimnej w warun­kach miejskich jest łatwe, o tyle zaopatrzenie kuch­ni w dopływ wody ciepłej jest nadal jeszcze utrud­nione, jeśli dom nie posiada instalacji ciepłej wody. Najlepszym urządzeniem jest założenie nad zmywa­kiem małego piecyka gazowego (tzw. termy), który ogrzewa strumień wody bieżącej wystarczający do wygodnego zmywania . Urządzenie to jest ekonomiczne, zainstalowanie go jest łatwe i nie wy­maga specjalnych przewodów wentylacyjnych do odprowadzenia spalin.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂