BURZLIWE ROZPOCZĘCIE SEJMU

Oka­zało się, że nastąpił zdrową nogą na chorą i omdlał z bólu. Sejm rozpoczął się burzliwie. Potoccy obawiali się, że król będzie jednak próbował oddać Poniatowskiemu buła­wę wielką. Ale stan monarchy pogarszał się szybko; pod koniec stycznia August nie chciał już widzieć nikogo, nie dopuszczał do siebie nawet Familii, usiłującej jeszcze zdo­być dla swego przywódcy godność hetmańską. Króla nie obchodziło już jednak nic, prócz ciężkiej, coraz cięższej walki ze słabością własnego ciała. Zabiegi polskich magna­tów, sejm, Rzeczpospolita, ba, nawet Saksonia, nawet los syna, stawały mu się nie tylko obojętne, ale niemal wrogie: zabierały mu cząstkę sił potrzebnych do zmagań ze śmier­cią. Prócz nich wszystko wydawało mu się teraz błazeń­stwem. A śmierć śpieszyła się. August Mocny zmarł w kil­kanaście dni po przybyciu do Warszawy, w nocy z 31 stycz­nia na 1 lutego 1733 roku.

Witam, Jestem Michał i mam nadzieję, że trafiłeś w miejsce idealne dla siebie. Serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które poświęcone są mieszkaniom 🙂